The Drinks

Kompletace: sleevování na lince

V roce 2014, kdy byla nainstalována sleevovací linka, jsme zahájili v Model Copacku sleevování našich energy drinků. Službu jsme objevili na doporučení od výrobce obalů.

Služby využíváme zhruba na 3 – 5 dní měsíčně a výsledek téměř vždy odpovídá našim představám, v případě nějakého problému ho vždy operativně řešíme.

Jedná se o kontinuální zakázky, kdy u Modelu skladujeme a balíme nápoje pro své zákazníky. Několikrát ročně k tomu přidáme jednorázové zakázky na přebalování a etiketaci.

Komunikace funguje bez problémů, zakázky fungují bez naší přítomnosti, v průběhu zakázky komunikujeme telefonicky a e-mailem a odsouhlasujeme vše e-mailem.

Hlavní přínos vidíme především v kvalitě provedené práce, kdy standardy kvality jsou v Modelu Copack nastaveny na vysoké úrovni. Dále také v časové flexibilitě Copacku a zodpovědnosti manažerů Copacku za odevzdanou práci. Tím pádem můžeme tyto činnosti jako skladování, balení, reetiketování apod. 100% z Copack Plus outsourcovat s jistotou, že naše výrobky budou vzhledově ve 100% kvalitě dodány našim zákazníkům.

Služeb Copacku využíváme již 5 let od roku 2014 a do budoucna se těšíme na další spolupráci.

Máte pro nás práci? Sem s ní!